Toleranční kostel ve Velké Lhotě

Návštěva dřevěného tolerančního kostela by neměla uniknout žádnému návštěvníkovi Velké Lhoty. Kostel byl postaven v roce 1783 krátce po vydání tolerančního patentu císaře Josefa II.

V 19. století byl rovněž působištěm faráře Jana Karafiáta, autora oblíbených Broučků, s jehož osobou je kostel i Velká Lhota neoddělitelně spjata.

Návštěvu kostela je možné spojit s procházkou po Naučné stezce Jana Karafiáta. Ke zpříjemnění výletu může přispět i návštěva např. Hospůdky Ranč Malá Lhota, na hřebeni kopců s krásnými výhledy.

Prohlídka interiéru kostela je možná prakticky kdykoli po domluvě s farářem (kontakt: https://www.evangnet.cz/cce/sbor/238-velka_lhota).

Toleranční kostel